PSS SMKDC

Program Jejak Buku, Jejak Ilmu

Tarikh : 16 Februari 2011
Hari     : Rabu
Masa   : 7.45 hingga 8.10 pagi
Objektif :
- Menambah koleksi bahan buku di perpustakaan sekolah.
- Menggalakkan warga seklah dan masyarakat setempat menyumbang ke arah kejayaan pusat sumber                                          .  sekolah
- Menggalakkan sekolah terus menjana idea dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca.
- Meningkatkan komitmen warga sekolah dan masyarakat setempat terhadap sekolah.
- Melahirkan lebih ramai golongan pelajar yang cintakan bahan bacaan.
- Meningkatkan minat membaca dalam kalangan warga sekolah


No comments:

Post a Comment