PSS SMKDC

Misi

*Semua pelajar dapat menguasai kemahiran berfikir dan mencari maklumat.

*Membekalkan prasana dan perkhidmatan menuju era multimedia.

*Melahirkan insan yang murni dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek.

No comments:

Post a Comment