PSS SMKDC

Objektif

*Mempertingkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian akdemik sekolah.

*Menggalakkan tabiat membaca dan belajar sendiri dalam kalangan pelajar.

*Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak para pelajar.

*Menjadi pusat perkembangan inovasi dan pengilap idea dalam kalangan guru dan pelajar.

No comments:

Post a Comment